โครงการพระราชดำริ พลังสร้างสรรค์จากในหลวง

โครงการพระราชดำริ พลังสร้างสรรค์จากในหลวง

โครงการพระราชดำริ พลังสร้างสรรค์จากในหลวง

โครงการพระราชดำริหลายโครงการ ถือได้ว่าเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์จากในหลวงพระองค์ท่านจริง ๆ ครับ ท่านทรงอุทิศเพื่อปวงประชาอย่างแท้จริง โดยการคิด ค้น ทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีเครื่องมือที่ช่วยเกื้อหนุน หรือว่าจรรโลกประชากรชาวไทย ให้อยู่เย็นเป็นสุข และไม่มีปัญหาเรื่องปากท้อง ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชมากว่า 80 ปี ทำให้เห็นได้ว่าในหลวงพระองค์ท่านนั้นทรงเป็นที่ยอมรับของปวงชนชาวไทย และไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นที่ยอมรับของประชากรทั่วโลกอีกด้วย

สำหรับโครงการพระราชดำรินั้น มีหลากหลายโครงการ และทุก ๆ โครงการนั้นล้วนเกิดจากการสร้างสรรค์ และการมองการณ์ไกลของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง อาทิเช่นฝนพระราชทาน หรือฝนหลวง ( ฝนเทียม ) ซึ่งโครงการนี้พระองค์เองก็คงจะมองเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า หากพื้นที่ไหนมีความแห้งแล้ง ซ้ำยังไม่มีเขื่อนเกื้อหนุนสำหรับเป็นที่สำรองใช้น้ำ ก็อาจจะต้องพึ่งฝน หากเพียงแต่ว่าความแห้งแล้งเหล่านั้นไม่ได้อยู่หน้าฝน เพียงแต่อยู่หน้าร้อน พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำฝนเทียม และได้ดำเนินการมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นี่เอง

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจข้อมูล หรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการทำโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ก็สามารถหาข้อมูลรายละเอียดของแต่ละโคนงการได้ที่เว็บไซต์ กปร. (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) รายละเอียดอยู่ภายในเว็บไซต์ครับ http://www.rdpb.go.th/